Monday, May 07, 2007

 

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pada 4 - 6 Mei yang lepas aku mengelolakan Kursus Kepimpinan Sekolah Seni Malaysia, Johor Bahru di Sekolah Menengah Kebangsaan Mohd. Khalid, Johor Bahru. Seramai 72 orang pelajar Tingkatan Satu sekolah tersebut sebagai kumpulan perintis telah mengikuti kursus ini. Aku seronok menyaksikan betapa kreatifnya mereka melalui penglibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Pada majlis Penutupan Rasmi, cenderamata sebuah hasil seni visual salah seorang pelajar telah dijadikan cenderamata kepada Pengarah, Yayasan Warisan Johor. Lukisan warna cat air pemandangan dalam hutan itu memang sungguh cantik.

Aku teringat tarikh 27 April 2007. Pada hari itu aku diundang menutup Bengkel Pemurnian Modul Pendidikan Seni Visual Sekolah-Sekolah Johor anjuran Galeri Seni. Dalam ucapan aku, antara lain aku menyebut, "Kesenian dalam kehidupan manusia antara lain mendidik manusia dan masyarakat menjadi beradab dan bertata susila. Kesenian juga turut berperanan dalam menyusun kehidupan secara lebih teratur, aman dan harmonis. Kesenian menjadikan manusia berbudi luhur. Sejarah telah mencatat betapa kesenian memperlihatkan prestasi unggul dalam membentuk akal budi manusia, termasuk yang ditunjukkan dalam seni visual. Dalam sistem pendidikan negara, Pendidikan Seni Visual dianggap penting dan turut melengkapi usaha pengembangan potensi pelajar secara seimbang, menyeluruh dan bersepadu. Hal ini jelas diungkapkan dalam matlamat Pendidikan Seni Visual, iaitu membentuk generasi Malaysia yang celek budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif melalui peningkatan rasa kesyukuran kepada Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara.

Dalam hubungan ini, jelas mata pelajaran Pendidikan Seni Visual amat penting dalam usaha mengimbangi pembangunan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu selaras tuntutan pembangunan pelbagai kecerdasan yang dimilik oleh seseorang pelajar itu.
Walaupun begitu, Pendidikan Seni Visual pada umumnya masih dianggap remeh dan sumbangannya dalam pembangunan potensi pelajar yang kurang dihargai dan dianggap penting. Di setengah-setengah sekolah, mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dianggap sebagai pencukup untuk mengimbangi bilangan waktu mengajar guru atau sebagai sebagai waktu rehat guru. Justeru ada sekolah-sekolah yang memberi satu dua kelas mata pelajaran Pendidikan Seni Visual kepada guru-guru yang tidak berkelayakan, seperti guru Pendidikan Islam atau guru Pendidikan Jasmani, kononnya memberi peluang untuk mereka mengurangkan beban mengajar. Dan pastinya guru-guru ini tidak akan mengajar Pendidikan Seni Visual kecuali akan meminta pelajar-pelajar melukis bebas. Maka bebaslah jadinya!

Dari segi infrastruktur juga, terlalu kurang sekolah yang sanggup mengeluarkan belanja yang banyak untuk membina dan melengkapi stadio Pendidikan Seni Visual seperti yang dilakukan kepada Makmal Sains atau Makmal Komputer. Bagi mereka, pelaburan ke atas Pendidikan Seni Visual itu tidak mendatangkan hasil yang memberangsangkan, atau mendapat pulangan yang menguntungkan sekolah. Malah ada sekolah yang memandang rendah mata pelajaran Pendidikan Visual ini apabila pelajar-pelajar yang dianggap cemerlang, terutama dalam aliran Sains, tidak dibenarkan mengambil mata pelajaran ini. Sebaliknya pelajar-pelajar yang dianggap kurang cemerlang disogokkan untuk mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual."

Mengimbau kenangan lama, aku teringat empat orang anakku yang belajar dalam aliran Sains telah berjaya dengan cemerlang dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM yang mereka ambil. Aku "bergaduh" dengan seorang Pengetua sebuah Sekolah Berasrama Penuh (SBP) kerana tidak membenarkan anakku bernama Lin bersama-sama sepuluh orang temannya dalam aliran Sains untuk mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sebagai mata pelajaran dalam SPM mereka. Pengetua berkenaan khuatir, mereka akan kecundang dalam mata pelajaran tersebut kerana tidak diberi tumpuan di sekolah sekaligus akan mencemar nama baik sekolah. Tetapi akhirnya, Pengetua itu mengalah dan keputusannya kesemua 11 orang mendapat A1 dan A2 dalam Pendidikan Seni Visual SPM yang mereka ambil pada tahun itu.

Yang lucunya ialah kisah anak aku yang seorang ini yang bernama Dino. Dia adik kepada Lin dan bersekolah di Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP), juga sebuah SBP. Dia juga pelajar alairan Sains. Di sekolahnya tidak ada pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual, sebaliknya digantikan dengan mata pelajaran Bahasa Arab. Dino kurang yakin dengan bahasa Arabnya, lalu mengambil keputusan menggugurkan mata pelajaran Bahasa Arab dan menggantikan dengan Pendidikan Seni Visual dalam SPM. Hal ini tidak menimbulkan masalah di sekolahnya. Pengetuanya Tuan Haji Saim adalah saudaraku sendiri dan aku tidak menghadapi masalah meyakinnya untuk tujuan ini. Dino satu-satunya calon Pendidikan Seni Visual untuk sekolahnya, dan SPM yang diambilnya menanugerahkan Dino A1 untuk mata pelajaran tersebut. Yang menarik, pihak sekolah telah menerima anugerah dari Kementerian Pendidikan kerana cemerlang dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM pada tahun berkenaan, kerana memperoleh 100% kelulusan A1. Tetapi hal ini dihidu oleh pihak Kementerian Pendidikan sebagai menyalahi semangat SMAP yang berteraskan agama Islam itu. Mata pelajaran Bahasa Arab adalah identiti . Justeru pada tahun berikutnya, pihak Kementerian Pendidikan mengambil keputusan bahawa pelajar-pelajar SMAP diwajibkan mengambil mata pelajaran Bahasa Arab dalam SPM.

Dua orang lagi anakku - Izwan dan Ilia - juga memperoleh A1 dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual SPM yang mereka ambil. Kini Izwan bekerja di sebuah firma lanskap di Kuala Lumpur setelah berjaya denganIjazah Sarjana Muda Seni Bina (Lanskap), sementara Ilia masih belajar dalam bidang Reka Bentuk Industri.

Apa yang ingin aku tegaskan di sini ialah mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sudah jauh berubah daripada apa yang kita fahami sebagai Lukisan pada suatu masa dahulu. Sebenarnya kini Pendidikan Seni Visual sudah mempunyai kurikulum yang amat mantap dan berupaya membantu pelajar mengembangakan potensinya secara menyeluruh. IPTA dan IPTS dalam dan luar negara banyak menawarkan pengkhususan dalam bidang seni visual. Malah kini produk dalam bidang ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam pelbagai bidang kerjaya.

Aku juga ingin menegaskan bahawa mata pelajaran ini sebenarnya bukan untuk pelajar-pelajar yang kurang menyerlah dalam akademik semata-mata. Sebaik-baiknya pelajar-pelajar aliran Sains mengambil mata pelajaran ini, kerana mata pelajaran ini bukan sahaja merentasi kurikulum, tetapi juga penting untuk mengimbangi perkembangan kedua-dua otak kiri dan otak kanan mereka secara menyeluruh.

Jadi, jangan abaikan Pendidikan Seni Visual sewaktu kita ghairah mempromosi mata pelajaran berteraskan sains dan teknologi. Jangan perlekehkan mata pelajaran ini sebab sumbangannya dalam pembangunan modal insan sama pentingnya dengan mata-mata pelajaran lain.
Comments:
Kesemua anak ayah yang mengambil Pendidikan Seni semasa SPM adalah aliran sains. It gives balance to the learning process. Takdelah develop one side of the brain je, kan?
 
Betul. Merka dalam alairan sains, bukan sastera. Dah dibetulkan.
 
Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]