Friday, June 08, 2007

 

KONTRAK SOSIAL

Kebelakangan ini terlalu banyak persoalan ditimbulkan oleh orang-orang bukan Melayu berhubung dengan hak orang Melayu dan perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti orang-orang Melayu berkait dengan ketunanan Melayu, agama Islam, bahasa Melayu dan hak-hak istimewa orang-orang Melayu. Walaupun beberapa kali ditegaskan kaitan perkara-perkara yang diungkitkan itu dengan kontrak sosial, namun kelihatan mereka masih tidak faham, atau sengaja tidak mahu faham.


Wikipedia memberi pengertian bahawa kontrak sosial merupakan istilah yang digunakan dalam bidang falsafah, sains politik dan sosiologi bagi menjelaskan wujudnya persetujuan bersama secara sukarela di kalangan rakyat sesebuah negara berkaitan hak dan tanggungjawab mereka sebagai rakyat. Dalam konteks Malaysia, kontrak sosial merujuk kepada perjanjian yang dibuat oleh para pengasas kemerdekaan negara dalam penggubalan Perlembagaan Persekutuan 1957.


Dalam masyarakat Melayu, pernah dikisahkan dalam Sejarah Melayu (Salalatus Salatin) hasil tulisan Tun Seri Lanang pada tahun 1612 tentang wujudnya perjanjian yang bersifat semacam kontrak sosial antara raja dan rakyat yang diwakili oleh Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun. Dalam kontrak itu ditegaskan betapa perlunya rakyat patuh kepada raja selagi raja berlaku adil. Tetapi dalam sejarah tamadun Melayu, ada beberapa peristiwa yang menunjukkan kontrak sosial itu tergugat oleh cabaran-cabaran semasa seperti yang digambarkan dalam kisah pertikaman Hang Tuah dan Hang Jebat, kisah pembunuhan keluarga Bendahara Tun Mutahir, kisah Sultan Mahmud mangkat dijulang dan sebagainya. Dalam hubungan ini, Laksanama Megat Seri Rama yang membunuh Sultan Mahmud di Kota Tinggi dikatakan mengungkapkan kata-kata, “Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah.”


Dalam sistem demokrasi moden, kontrak sosial diungkapkan melalui pilihan raya. Pilihan raya merupakan satu daripada ciri-ciri penting dalam amalan sistem demokrasi berparlimen. Di Malaysia pilihan raya diadakan setiap lima tahun bagi pemerintah menyerahkan kembali kuasa kepada rakyat. Untuk memperoleh semula kuasa, pemerintah perlu mendapat mandat baru daripada rakyat melalui proses pengundian sulit oleh mereka yang layak mengundi.

Pada umumnya kontrak sosial mempunyai kepentingannya yang tersendiri. Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, kontrak sosial penting untuk mewujudkan masyarakat yang kental, utuh dan kukuh berasaskan kesedaran terhadap pentingnya faham memahami, hormat menghormati, harga menghargai dan bertolak ansur. Manfaatnya terjelma dalam kehidupan sebauah negara yang aman damai dapat dinikmati bersama. Justeru kontrak sosial adalah semangat dalaman yang kepentingannya tidak semata-mata dihujahkan dengan bersandarkan perundangan dan perbincangan ilmiah, tetapi juga dari segi hakikat sejarah dan keikhlasan hati menjunjung hasrat murni sebuah negara.


Secara ringkas, antara lain kepentingan kontrak sosial ini dapat dirumuskan sebagai berikut:


- Untuk melanjutkan kelangsungan pentadbiran yang cekap;
- Untuk mewujudkan keadaan politik yang stabil;
- Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat;
- Untuk memupuk semangat petriotisme dan cintakan tanahair;
- Untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dan adil;
- Untuk mencapai integrasi nasional; dan
- Untuk menjamin hak-hak istimewa orang-orang Melayu.


Kontrak sosial di Malaysia lebih merujuk kepada permuafakatan dan perkongsian hidup bersama secara aman harmoni antara penduduk dalam masyarakat majmuk di negara ini. Seperti dalam mana-mana kontrak atau perjanjian, walaupun ada sebahagiannya yang tidak disuratkan dan boleh dipinda mengikut keadaan, namun segala perubahan itu mestilah merupakan persetujuan bersama atau keizinan bersama. Kontrak atau perjanjian tidak boleh diubah secara satu pihak sahaja. Semua yang terlibat dalam perjanjian itu mesti setuju kepada perubahan dan pindaan. Apatah lagi kontrak sosial itu telah diinstitusikan dengan menyuratkannya ke dalam Perlembagaan Persekutuan.


Di samping itu, asal usul dan rintitan sejarah kontrak sosial ini mesti didedahkan, diperturunkan, dipelajari dan dihayati oleh setiap lapisan masyarakat, terutama generasi muda daripada kalangan anak-anak Melayu, Cina dan India. Mereka mesti memahami dan menghargai apa yang tersirat dan yang tersurat dalam kontrak sosial itu. Hal ini amat penting kerana kontrak sosial dapat diertikan sebagai resipi kehidupan masyarakat Malaysia yang bersatu padu, aman makmur dan harmoni. Penyebaran luas maklumat mengenai kontrak sosial perlu dijalankan secara sungguh-sungguh, terutama melalui sistem pendidikan di pelbagai peringkat – rendah, mengenah, kolej dan universiti.


Sebagai kesimpulan, kontrak sosial adalah satu formula mewujudkan satu cara hidup yang dinamik, aman dan terus membangun melalui perpaduan dalam kepelbagaian berasaskan prinsip berkongsi, bekerjsama, toleransi dan bersatu padu. Formula ini sebahagian besarnya tersurat dalam Perlembagaan Persekutuan, yang diamalkan secara bijaksana dalam satu pakatan agung negara dengan inspirasi untuk membawa Malaysia muncul dalam peta dunia sebagai sebuah negara maju.

Tugas rakyat Malaysia ialah menghayati semangat kontak sosial ini dengan menolak keganasan, perkauman, ketaksuban dan ekstrimisme; dan pada masa yang sama terus memperkukuhkan ikatan masyarakat majmuk ini dalam satu ikatan yang erat dan padu serta mengadunkannya dalam acuan tersendiri yang unik dan menyenangkan. Dalam kata-kata yang ringkas, kontrak sosial menjunjung semangat keadilan dan perpaduan berasaskan kepada prinsip “duduk sama rendah, berdiri sama tinggi”. Dan inilah semangat kontrak sosial yang perlu kita pertahankan bersama dalam sebuah masyarakat majmuk di Malaysia.


Comments: Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]